ХУВИЙН САХИЛГА

Хувь хүний санхүүгий боловсролын талаар

Хувийн санхүүг зөв удирдах 9 -н зуршил

Хувийн санхүүг зөв удирдаж сурах гэдэг бол мөнгөтэй зөв харьцах зуршилаас эхэлдэг... Дэлгэрэнгүй